020 619 0514
Mail ons op

info@promident.nl

 

De nieuwe zorgverzekering per 1 januari 2006

Wat houdt de nieuwe zorgverzekering in?

Op 1 januari 2006 gaat het zorgstelsel veranderen en verdwijnt het verschil tussen ziekenfonds- en particuliere verzekering, als ook de ziektekostenregeling voor ambtenaren. Aanspraken zoals die zijn opgenomen in het huidige ziekenfondspakket betreffende de mondzorg gaan precies zo over in de nieuwe basisverzekering. Dit betekent dat zowel voor de huidige ziekenfonds- als particulier verzekerde de volgende aanspraken in de nieuwe wet zijn gewaarborgd:

  • Bijzondere tandheelkunde
  • De tandheelkundige zorg voor de jeugd
  • Kaakchirurgische hulp voor volwassenen
  • De volledige prothese

Voor de andere zaken kunt U zich straks aanvullend bijverzekeren; een aanbieding daartoe gaat U uiterlijk 16 december van uw huidige zorgverzekeraar ontvangen, gebaseerd op het pakket dat U nu al heeft. U kunt beslissen tot 1 maart 2006 met welke verzekeraar U in zee wilt gaan. Voor dit aanvullende pakket geldt géén acceptatieplicht door de verzekeraars (zoals dat nu overigens óók niet het geval is).

De zorgtoeslag

De premiebetaling verandert dus; afhankelijk van uw inkomen kunt U een tegemoetkoming in de zorgkosten krijgen: De Zorgtoeslag

Wat betekent de behandeling voor mijn no-claim?

De "Bijzondere Tandheelkunde" en de prothese hebben WEL invloed op de no-claimvergoeding, terwijl de JeugdTandZorg dat NIET heeft!

Waar kan ik als consument terecht met vragen en voor informatie?

Waar kan ik als consument terecht voor meer informatie en vragen over de

invoering van de Zorgverzekeringswet?

 

Algemene vragen:

Met algemene vragen over de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet

en de Zorgtoeslag kunt u terecht bij:

Het ministerie van VWS: www.zorgverzekering.org  , de site van 

hetministerie van VWS waar u ook vragen kunt stellen;

 

Postbus 51, telefoon 0800-8051

 (gratis/bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur);

 

www.kiesbeter.nl ,een initiatief van het ministerie van VWS met

vergelijkende informatie over onder andere zorgverzekeringen (en in de loop

van 2005 met meer informatie over het aanbod van zorgverzekeraars).

 

De Belastingdienst/Toeslagen:

www.toeslagen.nl ,

de site van de Belastingdienst/Toeslagen, of de Belastingtelefoon 0800-0543;

 

Vragen over uw persoonlijke verzekering

Uw (potentiële) verzekeringsmaatschappij

 

Klachten:

voor klachten met betrekking tot het niet goed afhandelen van vragen door

zorgverzekeraars kan men terecht op:

Ombudsmanzorgverzekeringen: www.ombudsmanzorgverzekeringen.nl

 

Bij de ingang van de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn alle Zorgverzekeraars

verplicht U te accepteren voor de basisverzekering.

Dat is niet het geval voor aanvullende verzekeringen.

 

Een toelichting op bovenstaande punten

Premie en dekking

Aanvullende verzekeringen verschillen in prijs en dekking, al geldt in het algemeen dat een bredere dekking leidt tot een hogere premie. Maar dat gaat niet altijd op. Vergelijkbare pakketten kunnen soms sterk in prijs verschillen. Aan de premiehoogte alleen kunt u dus niet zien hoe goed een verzekering is.

Toegankelijkheid

Bent u nu al aanvullend verzekerd voor de tandarts? Dan is het redelijk dat u vrije toegang krijgt tot een eventueel andere aanvullende tandartsverzekering. Dus zonder selectie naar risico, leeftijd en geslacht.

De restitutiepolis

Bij een restitutieverzekering betaalt u zelf de rekening van uw zorgverlener (huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc.) en claimt u vervolgens deze kosten bij uw zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt die kosten geheel of gedeeltelijk (al naar gelang de dekking van uw polis), mits ze binnen de wettelijk vastgestelde tarieven vallen. Voor tandartskosten wordt de Tarievenlijst Tandartsen gehanteerd die u op kunt vragen bij het CTG. Voordeel van een restitutiepolis is dat u zelf bepaalt door welke zorgverlener u geholpen wordt.

De naturapolis

Bij een naturaverzekering eist de zorgverzekeraar dat u naar een zorgverlener (of ziekenhuis) gaat waarmee de verzekeraar een contract heeft gesloten. Die zorgverlener stuurt zijn rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Wilt u toch naar een andere zorgverlener, die geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dat krijgt u slechts een deel van de kosten vergoed. Bij een naturapolis is uw keuzevrijheid als patiënt praktisch gezien dus zeer beperkt.

Ook zullen er wellicht mengvormen van restitutie en natura worden aangeboden.

Voor een aanvullende verzekering is voorts het verschil van belang tussen een zogeheten sommenpolis en een verrichtingenpolis. Bij een verrichtingenpolis betaalt de zorgverzekeraar een aparte vergoeding voor elke handeling die de arts bij u verricht. De hoogte van die vergoeding verschilt per verrichting. Bij deze polisvorm is het voor de patiënt heel moeilijk te voorzien welk totaalbedrag hij uiteindelijk vergoed krijgt. Anders ligt dat bij de sommenpolis: daarbij is bepaald welk maximumbedrag u jaarlijks kunt declareren, ongeacht de verrichtingen die arts uitvoert.

Voorlichtingscampagne van de overheid

Om burgers goed te informeren over de nieuwe zorgverzekering en de veranderingen die hiermee samenhangen is het ministerie van VWS op 4 juli 2005 een grootschalige voorlichtingscampagne gestart, die doorloopt tot en met begin 2006. In nauwe samenhang zal ook de Belastingdienst van half augustus tot en met eind oktober 2005 de burger attenderen op de mogelijkheid om geld terug te ontvangen van de Belastingdienst in de vorm van een Zorgtoeslag. Indien U vragen heeft over de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Zorgtoeslag kunt U terecht op:

ww.denieuwezorgverzekering.nl , de site van het ministerie van VWS waar U ook vragen kunt stellen

Postbus 51, telefoon 0800-8051(gratis en bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur)

www.toeslagen.nl, de site van de Belastingdient/Toeslagen
de BelastingTelefoon 0800-0543

www.kiesBeter.nl , een initiatief van het ministerie van VWS met vergelijkende informatie over (onder andere) zorgverzekeringen (en in de loop van 2005, met meer informatie over zorgaanbieders). Maar wees alert, gezien de reactie hieronder van de ziekenhuizen:

Website Kiesbeter.nl rammelt

Volgens het Nederlands Dagblad rammelt de website KiesBeter.nl, waarop prijzen van ziekenhuisbehandelingen worden vergeleken. De behandelprijzen van sommige ziekenhuizen zijn niet correct.

De prijzen op de eigen website van het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein zijn bijvoorbeeld lager dan die op KiesBeter.nl. De fout ligt bij het ministerie van VWS, zegt woordvoerder Martin van der Heiden. 'Het ministerie heeft de verkeerde cijfers gebruikt. Wij zijn verplicht om een prijslijst in te leveren bij het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). Die lijst komt niet overeen met de versie die op Kiesbeter.nl staat.' De prijzen op Kiesbeter.nl zijn gebaseerd op de lijsten van het CTG. Het RIVM is verantwoordelijk voor de inhoud van de site. Zij neemt de tarieven precies over. 'De ziekenhuizen leveren de gegevens zelf aan het CTG, wij gaan ervanuit dat die kloppen', zegt woordvoerder Michiel van der Graaf in de krant. Het St. Antonius gaat verhaal halen bij het RIVM.

Ook de tarieven van het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden zijn op KiesBeter.nl veel hoger dan in werkelijkheid. Dit komt echter door een eigen fout, zo meldt het ziekenhuis. Het ziekenhuis leverde een verkeerde prijslijst bij het CTG in. De prijzen van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht kloppen wel, maar andere gegevens op de site niet, zoals het aantal bedden. Ook andere ziekenhuizen gaan de cijfers controleren.

Verschijningsdatum : 22-07-2005
Bron: Mednet

Meer en Vaart 328 - 330
1068 LG Amsterdam   

Telefoon:

020 - 61 90 514

E-mail:

info@promident.nl

- Informatie

Maandag t/m Donderdag van 10.00 tot 12.30 daarna van 13.30 uur tot 17.00 uur.