implantaten

Implantaten Amsterdam: vast en zeker

Voor alle duidelijkheid: wat de natuur heeft geschapen, is niet gemakkelijk te vervangen. De implantaten van Promident Amsterdam komen echter wel in de buurt.

Een implantaat – een kunstwortel – is dan ook niet precies gelijk aan de wortel van uw eigen tand of kies, maar benadert de meeste eigenschappen hiervan wel zo dicht mogelijk.

Op deze pagina worden de volgende aspecten besproken:

Over welk probleem spreken we.

 • Er is een enkele tand of kies verloren gegaan.
 • Er zijn enkele tanden of kiezen verloren gegaan.
 • Een volledige prothese zit te los.
 • Wanneer kunnen implantaten worden toegepast, wanneer niet.
 • Hoe vindt de behandeling plaats?
 • De argumenten op een rijtje om voor implantaten te kiezen.
 • Leiden implantaten nu ook tot verbetering van het dagelijks leven, objectief gesproken?

Indien uw kunstgebit onvoldoende houvast heeft op de kaak, zou de mogelijkheid van implantaten overwogen kunnen worden. Uw kunstgebit zit dan weer vast. Ontbrekende tanden of kiezen kunnen ook worden vervangen door implantaten. In al deze gevallen kunt u uw tanden weer trots laten zien en als vanouds eten, praten en lachen.

Voor iedereen die met implantaten behandeld zou willen worden is het belangrijk te weten, dat een goede mondhygiëne een voorwaarde is voor langdurig succes. Tevens is het van belang te weten dat roken een succesvolle behandeling met implantaten in de weg kan staan.

Het probleem: verlies van tanden en kiezen

Tanden en kiezen kunnen verloren gaan door een ongeval, tandbederf en/of ontstekingen van het tandvlees en het omringende steunweefsel. Uiteindelijk kan dit leiden tot volledige tandenloosheid en bent u aangewezen op een kunstgebit.

Het kaakbot zal echter langzaam slinken, waardoor er minder steun aanwezig zal zijn en het kunstgebit los kan gaan zitten.

EEN MOGELIJKE OPLOSSING: Implantaten

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel, die in het kaakbot geplaatst wordt. Implantaten zijn gemaakt van titanium en zien er uit als “cilinders” of “schroeven”. Implantaten zijn klein, hebben een doorsnede van 3,3 tot 4,8 mm en een lengte van 6 tot 16 mm. Ze zijn ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel.

 

Waar worden implantaten van gemaakt?

Onder de zogenaamde weefselvriendelijke metalen is titanium één van de beste stoffen voor het vervaardigen van implantaten. Daarom komt het gebruik van titanium in de moderne geneeskunde zeer veelvuldig voor (bijvoorbeeld bij: botbreukplaten, kunstgewrichten en pacemakers). Titanium wordt door het menselijk lichaam volledig geaccepteerd; dat wil zeggen dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt.

Implantatie in de tandheelkunde

Sinds mensenheugenis heeft de tandheelkunde getracht verloren gegane tanden zo natuurlijk mogelijk te vervangen. Herstel van het uiterlijk, functieherstel zoals het kauwen, spreken en lachen moeten het uiteindelijke resultaat vormen. De natuur heeft een perfect kauwsysteem ontwikkeld dat nooit volledig door kunstmiddelen vervangen kan worden. Het plaatsen van implantaten in de kook als pijlers voor tandvervanging komt het dichtst in de buurt van de natuurlijke tandwortel. Het aanbrengen van implantaten gebeurt over het algemeen onder plaatselijke verdoving.

Waartoe dient een implantaat?

Een implantaat dient als vervanging van een echte tandwortel en biedt houvast aan:

Een kroon (vervanging van één enkele tand of kies)

 

Als één enkele tand of kies ontbreekt, bijvoorbeeld door een ongeval, kan in de ontstane ruimte mogelijk een implantaat worden geplaatst. Op dit implantaat wordt later een kroon aangebracht. Deze behandeling biedt het grote voordeel dat de naburige tanden onaangetast blijven en niet hoeven te worden afgeslepen voor het plaatsen van een brug.

Een brug (vervanging van meerdere tanden of kiezen)

Als er een paar tanden of kiezen ontbreken, zou er een brug of een gedeeltelijke prothese (frame of plaatje) kunnen worden gemaakt. Voor het maken van een brug moeten tanden of kiezen beslepen worden. Zeker wanneer het gezonde tanden en kiezen betreft, is dat natuurlijk jammer. Het dragen van een frame of plaatje wordt vaak als hinderlijk ervaren en belast bovendien de nog aanwezige tanden en kiezen. Implantaten kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn. Op de implantaten kan een brugconstructie worden gemaakt, net zoals op de natuurlijke tandwortels.

Een kunstgebit

Ingebrachte implantaten

Als alle tanden en kiezen ontbreken en het bestaande kunstgebit onvoldoende houvast op de kaak heeft, dan kan het kunstgebit op implantaten worden vastgeklikt. Bovendien wordt het slinken van de kaak door de aanwezigheid van de implantaten sterk afgeremd.

Wanneer kunnen implantaten worden toegepast en wanneer niet?

 • Indien u een goede algemene gezondheid heeft,
 • u uw mond perfect schoon houdt en
 • de kaak er geschikt voor is,
  kunnen er implantaten worden geplaatst. Implantaten kunnen zowel bij jonge als bij oudere mensen worden aangebracht.
  Uw tandarts/kaakchirurg/implantoloog zal een zorgvuldige beoordeling maken en u over de mogelijkheden informeren.

In welke gevallen moet van een implantaat worden afgezien?

Soms is het kaakbot zodanig geslonken dat het te smal en/of te laag is om er een implantaat in te zetten. Onderzoek van het kaakbot met behulp van o.a. röntgenfoto’s zal dit uitwijzen. In deze gevallen zijn dan aanvullende technieken nodig om het plaatsen van een implantaat mogelijk te maken.

 • Bij patiënten die bepaalde medicijnen gebruiken,
 • veel roken of
 • niet in staat zijn natuurlijke tanden perfect schoon te houden,
 • is implantatie niet aan te raden.

De behandeling

De implantatie procedure kent 5 fasen

 1. Het onderzoek
  Het onderzoek bestaat uit een medisch en tandheelkundig deel. Röntgenfoto’s kunnen hulp bieden bij het bepalen of er voldoende bot aanwezig is.
 2. De implantatie
  Het plaatsen van een implantaat is een kleine operatieve ingreep. Deze ingreep kan veelal onder plaatselijke verdoving geschieden. Er wordt een opening in het tandvlees gemaakt; vervolgens wordt in het bot een gaatje geboord waar het implantaat precies in past. De ingreep duurt, afhankelijk van het aantal implantaten, meestal tussen de 30 en 90 minuten. Over het algemeen vallen de nabezwaren zoals pijn en zwelling erg mee. Zwelling die na de operatie ontstaat, kan door het koelen van de wang worden beperkt.
 3. De ingroei-fase
  Het vastgroeien van de implantaten neemt ± 6 weken tot 3 maanden in beslag. De tijdsduur is afhankelijk van een aantal factoren zoals hoeveelheid en kwaliteit van het bot. Tijdens de ingroei-fase wordt u regelmatig gecontroleerd op een goede genezing. Indien gewenst wordt er om esthetische redenen een noodvoorziening gemaakt.
 4. Het plaatsen van de implantaat-opbouw
  Na de ingroei-periode wordt de implantaat-opbouw geplaatst. Hierop kan de tandvervanging (een prothese, brug of kroon) worden bevestigd.
 5. De nazorg
  Een goede mondhygiëne en regelmatige controles (elke 3 tot 6 maanden) zijn essentieel voor een lange levensduur van de implantaten. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben inmiddels aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog uitstekend kunnen functioneren.

Redenen om voor implantatie te kiezen

 • U krijgt het gevoel van uw ‘eigen’ tanden en kiezen weer terug;
 • U kunt weer breeduit lachen;
 • Kauwen gaat weer als vanouds;
 • Mondverzorging vergelijkbaar met de natuurlijke tanden en kiezen;
 • Slechts één chirurgische ingreep noodzakelijk;
 • Kortere behandeltijd;
 • Al meer dan 20 jaar succesvol klinisch toegepast;
 • Wetenschappelijk en klinisch getest,
 • Reeds honderdduizenden patiënten zijn wereldwijd succesvol behandeld;
 • Zwitserse precisie.

Een op implantaten verankerd kunstgebit verbeterd de voedingstoestand

Een eenvoudige, volledige gebitsprothese die vastzit aan implantaten in het kaakbot (een klikgebit) verbetert op korte termijn de voedingstoestand van kunstgebitdragers. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij lichaamsgewicht, enkele bloedwaarden en stoelgang van twee groepen kunstgebitdragers werd vergeleken.

Van 60 mensen van 65 tot 75 jaar met een volledig kunstgebit, die problemen hadden met kauwen, kreeg de helft een nieuwe prothese aangemeten. Dat was gewoon een goedpassend kunstgebit. De overige dertig kregen twee implantaten in de onderkaak geschroefd, waarop met twee drukknopjes een kunstgebit kan worden geklikt. Zo’n moderne vorm van het aloude kunstgebit heet een overkappingsprothese. Vooraf had een diëtiste gewicht, vetgehalte, bloedwaarden en eetgewoonten geregistreerd. Na 6 en 12 maanden was er een opvallend verschil ontstaan in eetgewoonten. De implantaatdragers voelden zich veel minder beperkt in hun voedselkeuze. Deze groep was significant dikker geworden dan de eerste groep, en vertoonde een toename in de concentratie in het bloed van serumalbumine. Het serumalbuminegehalte is een bekende indicator voor algemene gezondheid en voedingsconditie.

Constipatieachtige klachten bleken in de implantaatgroep minder voor te komen dan in de eerste groep. Ook het ijzergehalte en vitamine B12 namen toe. Dat wijst erop dat de mensen met het implantaat veel beter vlees konden kauwen dan de dragers van conventionele kunstgebitten.

In Nederland leven bijna 2 miljoen dragers van een volledig kunstgebit. Dertig jaar geleden waren het er nog ruim 3,2 miljoen. Ongeveer 800.000 mensen in ons land hebben ernstige problemen met het gebruik van dit hulpmiddel. Het ding schiet los met eten en praten. Sommigen dragen de prothese helemaal niet meer en voeden zich, dag in dag uit, met soep, pap en yoghurt. Vooral de sterk geslonken onderkaak is de boosdoener. De komst van de implantaten, de kunstworteltjes van titanium die operatief in de kaak worden gebracht, is voor grote groepen prothesedragers een uitkomst.

Eerder onderzoek wees al uit dat mensen met een volledig kunstgebit harde en taaie voedselsoorten niet meer eten en daardoor vaak een gebrek hebben aan eiwitten, vezels, ijzer en sommige vitaminen. Met dit onderzoek is voor het eerst aangetoond dat het probleem met implantaatgedragen kunstgebitten grotendeels te verhelpen is.

Promident implantaten Amsterdam

Heeft u vragen over implantaten of bent u op zoek naar meer informatie, dan kunt u bellen naar: 020 619 0514 of neem contact op via ons formulier.

Comments are closed.